תורת הנפש בפרשת השבוע.
 
הרב מאור דוד כהן.
מתמחה בתורת הנפש, מרצה לחסידות. 
עונה לשאלות בהלכה ובעבודת השם באתר הללויה.
 
 לפניות במייל : contact@haleluya.info
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החברהללויה | תניא - (שיעור 1) הרב מאור דוד כהן
הללויה | תניא - (שיעור 1) הרב מאור דוד כהן

שיעור חדש באתר הללויה בפי הרב מאור דוד כהן. "שיעורים בספר התניא" של האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד. בשיעור זה הקדמות לספר התניא.


תניא (פרק 2) - הקדמת האדמור הזקן
תניא (פרק 2) - הקדמת האדמור הזקן

שיעורים בספר התניא, הרב מאור כהן באתר הללויה. חלק שני - הקדמת המלקט... רק באתר הללויה.


תניא - (שיעור 3 פרק א) - הרב מאור דוד כהן
תניא - (שיעור 3 פרק א) - הרב מאור דוד כהן

שיעור תניא שבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע פרק א' תחילת ספר התניא חלוקה לצדיקים בינוניים ורשעים. מי הוא בינוני?! לאיזו מדרגה זה שייך, מה תפקידו, כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא - (שיעור 4) המשך פרק א
תניא - (שיעור 4) המשך פרק א

שיעורו השבועי של של הרב מאור דוד כהן בספר התניא והשבוע: המשך פרק א' חלוקה לצדיקים רשעים ובינוניים 


תניא (שיעור 5) - המשך פרק א
תניא (שיעור 5) - המשך פרק א

שיעורים בספר התניא עם הרב מאור דוד כהן באתר הללויה


תניא (שיעור 6) - תחילת פרק ב
תניא (שיעור 6) - תחילת פרק ב

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא לאדמור הזקן שיעור שישי בסדרה (אנו מתנצלים על איכות הסרטון בדקות הראשונות).


הללויה | תניא (שיעור 7) פרק ב
הללויה | תניא (שיעור 7) פרק ב

מחשבתו של הקב"ה כמשל, מחלוקת הרמב"ם והמהר"ל מפראג וההסבר בין שניהם, כל יהודי באשר הוא מגיע מאותו מקום וקשור לאותו מקום. כל זאת ועוד בשיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר תניא.


הללויה | תניא (שיעור 8) המשך פרק ב
הללויה | תניא (שיעור 8) המשך פרק ב

שיעור תניא שבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך וסיום פרק ב - מקור וקשר כל הנשמות למקור אחד, ההתקשרות דרך הצדיק, כיצד ניתן להתחבר ישירות לקב"ה, מיהו תלמיד חכם? ואיך הוא רואה את העולם (איזהו חכם הרואה את הנולד) כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | תניא - (שיעור 9) פרק ג
הללויה | תניא - (שיעור 9) פרק ג

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא באתר הללויה והשבוע: תיקון הנפש בעולם המעשה, 10 הספירות שבספירות, השתלשלות העולמות אצילות, בריאה יצירה עשיה , כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | תניא (שיעור 10 )
הללויה | תניא (שיעור 10 )

 השיעור השבועי בספר התניא של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה, והשבוע המשך פרק ג.


תניא - (שיעור 11) -  הרב מאור דוד כהן
תניא - (שיעור 11) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא. והשבוע המשך פרק ג. מהי דעת? איך מגיעים אליה? מדוע נשים דעתן קלה? ולמה לגבר כ"כ קשה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא | (שיעור 12) פרק ד - הרב מאור דוד כהן
תניא | (שיעור 12) פרק ד - הרב מאור דוד כהן

שיעור תניא שבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה. והשבוע תחילת פרק ד. לבושים ומידות הנפש .
כל זאת ועוד רק באתר הללויההללויה | תניא (שיעור 13) - הרב מאור כהן
הללויה | תניא (שיעור 13) - הרב מאור כהן

שיעור התניא השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך פרק ד: לבושי הנפש ולבושי הגוף וצורת הופעת הלבושים באדם עצמו. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא | (שיעור 14) - הרב מאור דוד כהן
תניא | (שיעור 14) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא והשבוע המשך פרק ד' כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 15) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 15) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא והשבוע: סיום פרק ד' תחילת פרק ה' . כיצד לאחוז בה' בעולם הזה? מה גדול יותר הגוף או הנשמה ומה יתרונם של בני אנוש על פני המלאכים? כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


תניא (שיעור 16) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 16) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי בספר התניא של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך פרק ה


תניא (שיעור 17) - הרב מאור כהן
תניא (שיעור 17) - הרב מאור כהן

שיעורו השבועי בספר התניא של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע תחילת פרק ו - היכן שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו. כל זה ועוד רק באתר הללויה


הללויה | תניא (שיעור 18) - הרב מאור כהן
הללויה | תניא (שיעור 18) - הרב מאור כהן

שיעורו השבועי (באווירה קיצית) של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה. והשבוע המשך פרק ו : לעשות את רצון ה'. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא - (שיעור 19) -  הרב מאור דוד כהן
תניא - (שיעור 19) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא. והשבוע: אין ואקום או קדושה או... האדם בוחר האם ה' נמצא ויש גילוי שכינה או לא. ואיך עושים זאת ? כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 20) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 20) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך ספר התניא כח הבחירה בטוב ואיך מכניסים את השכינה לכל מקום. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 21) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 21) - הרב מאור דוד כהן

שיעור התניא השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע שלושת הקליפות הטמאות ומה ניתן להעלות לקדושה ומתי . כל זאת ועוד רק באתר הללויה 


תניא (שיעור 22 ) הרב מאור כהן
תניא (שיעור 22 ) הרב מאור כהן

תחילת פרק ז' בספר התניא הנפש החיונית (הבהמית) מהם דברים קדושים ומהם הדברים שהם היפך הקדושה? אילו דברים ניתן להעלות לקדושה ואילו לא ? כל זאת ועוד בשיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה


תניא (שיעור 23) - הרב מאור כהן
תניא (שיעור 23) - הרב מאור כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא . ממשיכים לחיות את התניא. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 24) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 24) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך סדר התניא פרק ח' שיעור מיוחד המוקד לעילוי נשמתו של הרב יורם בן רינה אברג'ל. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 25) - הרב מאור כהן
תניא (שיעור 25) - הרב מאור כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה. והשבוע הגבלת הכלים את האור על מנת שיוכל להתגלות . כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | תניא (שיעור 26) - הרב מאור כהן
הללויה | תניא (שיעור 26) - הרב מאור כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן בספר התניא באתר הללויה. והשבוע מקום מכן הנשמה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה.


הללויה | תניא (שיעור 28) - הרב מאור כהן
הללויה | תניא (שיעור 28) - הרב מאור כהן

שיעורו התניא השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע תחילת פרק ט' 


הללויה | תניא (שיעור 29 )
הללויה | תניא (שיעור 29 )

שיעור השבועי של הרב מאור דוד באתר הללויה המשך פרקי ספר התניא . צפיה נעימה


תניא (שיעור 30) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 30) - הרב מאור דוד כהן

שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה. והשבוע המשך סידרת התניא פרק שלושים.


תניא (שיעור 31 ) - הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 31 ) - הרב מאור דוד כהן

שיעורים בספר התניא - שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך ספר התניא תחילת פרק יב' . פוקוס והחובה להיות בינוני . כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 32) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 32) הרב מאור דוד כהן

שיעורים בספר התניא - שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך ספר התניא המשך פרק יב' . כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (פרק 33) הרב מאור כהן
תניא (פרק 33) הרב מאור כהן

שיעורים בספר התניא - שיעורו השבועי של הרב מאור דוד כהן באתר הללויה והשבוע המשך פרקי התניא קדישא . כל זאת ועוד רק באתר הללויה


תניא (שיעור 34) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 34) הרב מאור דוד כהן

המשך לימוד מעלתו של הבינוני, במה היא שונה ממעלתו של הצדיק ולמי מאיר השכל בכל דרכיו?


תניא (שיעור 35) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 35) הרב מאור דוד כהן

המשך לימוד מעלתו של כל אדם והחשיבות שבשליטה על כוחות המעשה הדיבור והמחשבה וכן מהו כוחו האמיתי של הדיבור.


תניא (שיעור 36) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 36) הרב מאור דוד כהן

הבינוני, הרשע והצדיק, מי שופט כל אחד מהם ומי הם שני המלכים השולטים על הבינוני? כל זאת ועוד רק בהללויה.


תניא (שיעור 37) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 37) הרב מאור דוד כהן

נמשיך את לימוד הטעות של הבינוני, שחושב שאולי אם התגבר אז הוא כבר צדיק. איך באמת מתגברים? איך אפשר לעשות שינוי באופן שיבנה ולא שישבור את האדם שרוצה להשתנות. כל זאת ועוד רק בהללויה.


תניא (שיעור 38) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 38) הרב מאור דוד כהן

ממשיכים את פרק יג בתניא, מה ההבדל בין "נדחה ממקומו" לבין "בטל". ומה סוג העבודה בתפילה אצל הבינוני ואצל הצדיק. כל זאת ועוד רק בהללויה.


תניא (שיעור 39) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 39) הרב מאור דוד כהן

ממשיכים בפרק יג', בו נגלה שלא פשוט להיות במדרגת צדיק, מהי העבודה הקשה של הבינוני? ואיך רואים גאולה גם ברמזור אדום?


תניא (שיעור 40) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 40) הרב מאור דוד כהן

לקראת סיום פרק יג'. הבינוני אינו צדיק ואינו רשע אז מה הוא בעצם? וגם - התבוננות על קשרים בעולם הזה ובמיוחד איך מתקשרים באמת לבורא עולם?


תניא (שיעור 41) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 41) הרב מאור דוד כהן

התחלת פרק יד' בתניא, פרק חשוב ועיקרי ששם את העבודה של הבינוני במקום חדש לגמרי. איך ניתן להימנע מאיסור ולקדש את עצמך במותר לך? ומה הגדולה של היסח הדעת?


תניא (שיעור 42) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 42) הרב מאור דוד כהן

פרק יד' ממשיכים עם ההוראה הסותרת כביכול "תהי צדיק ואל תהיי רשע" מצד אחד ומצד שני "אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע"


תניא (שיעור 43) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 43) הרב מאור דוד כהן

פרק טו. מיהו עובד אלוקים ואיך עובדים אלוקים? איך רואים אלוקות? מהו הטבע ואיך מגיעים למעלה מן הטבע? למה דוד המלך לא כעס על שמעי בן גרא? איך לא לאבד את הכוחות? איך להמשיך ולשוב עוד בתשובה? מה זה אורות בכלים? למה צריך תמיד עוד קצת? ולמה עוד קצת שקול כנגד הכל? איך לא להתרגל ומהו כח החידוש? מה נקרא עבודה ומה לא?


תניא (שיעור 44 חלק א) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 44 חלק א) הרב מאור דוד כהן

מדוע נברא העולם, ואיפה אנחנו נמצאים, עולמות, אהבה ויראה, התקרבות והתרחקות, השכל מאיר, השכל מנה הכל,  ביטול, תעלומות מוחו ולבו, מדוע הקב"ה גבור מלחמה, ולמה זה כל כך מיוחד הרי  השם כל יכול!


תניא (שיעור 44) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 44) הרב מאור דוד כהן

פרק טז ממשיכים להבין איך להיות בינוני איך מוח שליט על הלב, על הרגש. האם ייתכן שדוד המלך לא עמד בנסיון הזה? ואיך כופים את המחשבות הנכונות על המוח.


תניא (שיעור 45) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 45) הרב מאור דוד כהן

ממשיכים את פרק טז' מה יכולה להיות הטעות של הבינוני? איך מפשרים בין הרצון לעשות לבין חוסר עשייה? חינוך של עצמינו ושל סביבתינו בתוקף ובדרכי נועם. תוקף של קדושה.


תניא (שיעור 47) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 47) הרב מאור דוד כהן

מסכמים את הפרקים שלמדנו עד עכשיו מפרק ט-יז ולקראת מה אנחנו הולכים בשיעור הבא. שלושת סוגי בני אדם הקיימים בכל אחד - נסו לזהות מי הכי חזק אצלכם בנפש.


תניא (שיעור 47) הרב מאור דוד כהן
תניא (שיעור 47) הרב מאור דוד כהן

מסכמים את הפרקים שלמדנו עד עכשיו מפרק ט-יז ולקראת מה אנחנו הולכים בשיעור הבא. שלושת סוגי בני אדם הקיימים בכל אחד - נסו לזהות מי הכי חזק אצלכם בנפש.מותנה ברכישת אות אחת (בעלות 6 ₪)


 

 


    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech