הללויה | ואני תפילתי - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי - הרב ערד

שיעור שבועי בענייני לימוד התפילה והבנתה עפ"י פשט, דרש, רמז וסוד עם הרב מאיר ערד. בשיעור זה: הבנה והעמקה ב -"מודה אני" המילים הראשונות היוצאות מפינו בכל בוקר. מדוע דוקא אלו המילים שנבחרו? מדוע מוקדם כ"כ לפני כל השאר אפילו לפני נטילת הידיים ועוד.


הללויה | ואני תפילתי (פרק 2) - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי (פרק 2) - הרב ערד

שיעורו השבועי של הרב מאיר ערד באתר הללויה והשבוע המשך לימוד התפילה אלוקיי נשמה... כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (פרק 3)
הללויה | ואני תפילתי (פרק 3)

שיעורו השבועי של הרב מאיר ערד באתר הללויה על משמעות התפילה והכוונות בה על פי פשט, דרש, רמז וסוד והשבוע: התחלת ברכות השחר ומשמעותן . כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (פרק 4) הרב ארד
הללויה | ואני תפילתי (פרק 4) הרב ארד

סדרת שיעורי תפילה של הרב מאיר ארד באתר הללויה, והשבוע: המשך סדר ברכות השחר עפ"י פשט, דרש, רמז וסוד. כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 5) - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 5) - הרב ערד

סדנת שיעורים בענייני תפילה עפ"י הפשט דרש רמז וסוד של הרב מאיר ערד באתר הללויה. בפרק זה: המשך ברכות השחר "זוקף כפופים" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 6) - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 6) - הרב ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה עפ"י פשט דרש רמז וסוד : שיעור שישי - הנותן לייעף כח.


הללויה ואני תפילתי (שיעור 7) - הרב מאיר ערד
הללויה ואני תפילתי (שיעור 7) - הרב מאיר ערד

סדנת תפילה באתר הללויה של הרב מאיר ערד והשבוע המשך ברכות השחר - "רוקע הארץ על המים". רק באתר הללויה.


ואני תפילתי (פרק 8) - הרב ערד
ואני תפילתי (פרק 8) - הרב ערד

סדנת התפילה של הרב מאיר ערד בענייני תפילה והשבוע: שיעור של כל צרכי, אוזר ישראל בגבורה, עוטר ישראל בתפארה, לאיזה מלאך קוראים סנדל מה תפקידו ואיזה המשכות הוא מעביר לעולם. באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 9)
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 9)

סדנאת תפילה של הרב מאיר ערד. והשבוע המשך ברכות השחר "שלא עשאני גוי" . שבע מצוות בני נוח ועוד. רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 10) - שלא עשני אישה?
ואני תפילתי (שיעור 10) - שלא עשני אישה?

סדנאת התפילה של אתר הללויה עם הרב מאיר ארד. מדוע מברכים שלא עשני אישה? איזו מין ברכה זו?! כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי ( שיעור 11) - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי ( שיעור 11) - הרב ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה ושבוע שיעור מספר 11 "המעביר חבלי שינה". כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 12)
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 12)

סדנאת התפילה השבועית של הרב מאיר ערד והשבוע שיעור 12 בסדרה המשך ברכות השחר "ברכות התורה"


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 13) - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 13) - הרב ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה : שיעור 13, מצוות עשה של אהבת ישראל. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 14) הרב מאיר ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 14) הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה. והשבוע "מה טובו אהלך יעקב ... ואני ברב חסדך...." מכניסים את האבות הקדושים בתוך התפילה.  פירוש התפילה על פי הפשט, דרש רמז וסוד.


ואני תפילתי (שיעור 15) - הרב ערד
ואני תפילתי (שיעור 15) - הרב ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד בהסבר התפילה עפ"י פשט דרש רמז וסוד באתר הללויה: והשבוע: "אדון עולם אשר מלך" והבטחת ר' יהודה החסיד.


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 16) - הרב ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 16) - הרב ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה, והשבוע: פרשת העקדה, סיפור העקדה ומה השייכות לתפילה, כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 17 ) - הרב מאיר ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 17 ) - הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה והשבוע : קריאת שמע "קטנה", לעולם יהה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | (שיעור 18) - ואני תפילתי
הללויה | (שיעור 18) - ואני תפילתי

סדנאת התפילה של הרב מאיר ארד באתר הללויה והשבוע שיעור 18 הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון ... כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 19) - הרב מאיר ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 19) - הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה השבועית של הרב מאיר ארד באתר הללויה פשט דרש רמז וסוד בתפילה . והשבוע: לפיכך אנחנו חייבים להודות לך" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 20) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 20) הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה פירוש מילות התפילה לפי פשט דרש רמז וסוד. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | ואני תפילתי (שיעור 21) הרב מאיר ערד
הללויה | ואני תפילתי (שיעור 21) הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה השבועית של הרב מאיר ערד באתר הללויה והשבוע: המשך תפילת השחר " אתה הוא האלוקים" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | (שיעור 22) - ואני תפילתי
הללויה | (שיעור 22) - ואני תפילתי

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה. והשבוע סדר הקורבנות לפי פשט דרש רמז וסוד. כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


ואני תפילתי (שיעור 23) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 23) הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה, והשבוע המשך עבודת בית המקדש עבודת הקטורת. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 24) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 24) הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה השבועית עפ"י פשט דרש רמז וסוד של הרב מאיר ערד באתר הללויה. והשבוע: "ה' צבאות עמנו ..." כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


ואני תפילתי (שיעור 25) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 25) הרב מאיר ערד

סדנאת התפילה של הרב מאיר ערד באתר הללויה עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע "ברוך שאמר" ולשם יחוד... כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 26) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 26) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע תחילת פסוקי דזמרא וברכת ברוך שאמר כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 27) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 27) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע "מזמור לתודה" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 28) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 28) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על מזמור "יהי כבוד ה' לעולם". כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 29) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 29) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על מזמור "אשרי יושבי ביתך". כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 30) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 30) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על פרקי התהילים שבסוף פסוקי דזמרה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 31) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 31) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על המזמור קמ"ז מהתהילים "הללויה כי טוב זמרה אלוקינו כי נעים נאווה תהילה" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 32) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 32) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על המזמור קמ"ח בתהילים "הללויה ההלו את ה' מן השמיים הללו במרומים" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 33) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 33) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על המזמור קמ"ט בתהילים "הללויה שירו לה' שיר חדש" כל זאת ועוד רק באתר הללויה


ואני תפילתי (שיעור 34) הרב מאיר ערד
ואני תפילתי (שיעור 34) הרב מאיר ערד

סדר התפילה עם הרב מאיר ערד עפ"י פשט דרש רמז וסוד והשבוע על המזמור האחרון בתהילים מזמור ק"נ "הללויה הללו אל בקדשו" כל זאת ועוד רק באתר הללויהמותנה ברכישת אות אחת (בעלות 6 ₪)


 

 

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר

    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech