הרב ראובן כהן
הללויה | פרשת השבוע ויחי - להתעסק באחרים
הללויה | פרשת השבוע ויחי - להתעסק באחרים

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. והשבוע פרשת ויחי מדוע ניתלה המלכות מראובן ומדוע ניתנה דווקא ליהודה? במה מתעסק הצדיק רגע לפני מיתתו? כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | פרשת ויגש - על דעת המקום
הללויה | פרשת ויגש - על דעת המקום

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בענייני פרשת השבוע באתר הללויה. והשבוע: פרשת ויגש. מדוע התארכה הגלות? מה ראה יוסף למול את המצרים? בני המלך. ומידע חיוני לממלכה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע וישב - צחוקים וקדושת השבת
פרשת השבוע וישב - צחוקים וקדושת השבת

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע. והשבוע פרשת וישב. רבי חיים טירר, קדושת השבת, לידתם של התאומים, עכן, עבודת הצדיקים מול החוזרים בתשובה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע וישלח - ניסים שבכל דור ודור
פרשת השבוע וישלח - ניסים שבכל דור ודור

שיעורו השבועי בענייני פרשת השבוע של הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבוע איך ניצל הרב, תוקף יהודי אמיתי, לא בכח. הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


פרשת השבוע תולדות - קמפיין בחירות
פרשת השבוע תולדות - קמפיין בחירות

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבוע פרשת השבוע תולדות מי נבחר לראש העיר? המתכבד בקלון חברו נכשל, מאור עניו של יצחק, למה ה' לא מגלה ליצחק מי הוא עשיו האמיתי?


הללויה | פרשת השבוע וירא - מתי מותר לנדנד
הללויה | פרשת השבוע וירא - מתי מותר לנדנד

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה, והשבוע פרשת וירא - איך עושים את מה שרוצים בלי לוותר ובלי לפגוע, דאגה ליהודי אחר ממך "כמוך", מתי מותר וצריך להתווכח עם הקב"ה. שתי מצוות שנתנו לדורות.


הללויה| פרשת השבוע לך לך - קשר אמיץ
הללויה| פרשת השבוע לך לך - קשר אמיץ

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע , והשבוע פרשת לך לך , הולכים אחר הצדיק, אברהם אבינו מגיע לביקור, למה לא ישמעאל? והקשר האמיץ בין עם ישראל לבורא כל זאת ועוד


הללויה | פרשת השבוע נח - צדיקים באמת
הללויה | פרשת השבוע נח - צדיקים באמת

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בענייני פרשת השבוע באתר הללויה והשבוע פרשת נח. מה יהיה על הצדיקים בדורות האחרונים, מה ההבדל בין אתרוג כשר לאתרוג מהודר, ומה עושים עם צדיקים שחולקים עליהם


הללויה | פרשת השבוע האזינו -  זדונות שהופכות לזכויות
הללויה | פרשת השבוע האזינו - זדונות שהופכות לזכויות

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה: והשבוע שיעור מיוחד לפרשת האזינו לפני ראש השנה כל אחד יכול לעשות תשובה.


הללויה | פרשת השבוע ניצבים וילך - שלשלאות ברזל
הללויה | פרשת השבוע ניצבים וילך - שלשלאות ברזל

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע. והשבוע פרשות ניצבים וילך. חתנו של הבעל שם טוב, עליה לצורך עליה, אי בודד, הכנות לראש השנה כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | פרשת השבוע כי תבוא - הברכה שבקללה
הללויה | פרשת השבוע כי תבוא - הברכה שבקללה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה . והשבוע פרשת השבוע כי תבוא , ר' נחמן, קללות ברכות וסוד הנקודה הטובה שבכל דבר. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | פרשת השבוע כי תצא - חזרה
הללויה | פרשת השבוע כי תצא - חזרה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע אתר הללויה. והשבוע: מידה שגורמת ליהודי לעזוב את הכל, ההצלה שהגיעה, כי ייפול הנופל ממנו, ואיך להיות סכנה כזאת גם בקדושה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | פרשת השבוע שופטים - אם קשורים לא נופלים
הללויה | פרשת השבוע שופטים - אם קשורים לא נופלים

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע, והשבוע פרשת השבוע שופטים , כי האדם עץ השדה, איך לא לשבור את העצמות, ואיך עושים השוואות כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה | פרשת השבוע עקב - ברכה כפולה
הללויה | פרשת השבוע עקב - ברכה כפולה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה , והשבוע : הכרות מעל הטבע והברכה הכפולה בברכת המזון כל זאת ועוד רק באתר הללויה


הללויה - פרשת ואתחנן - ירושה גנובה
הללויה - פרשת ואתחנן - ירושה גנובה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה, והשבוע פרשת השבוע ואתחנן על ירושה שנגנבה, לב ראש, רגש ושכל סדר התפילין, כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


הללויה - פרשת השבוע דברים | הנשמה רואה
הללויה - פרשת השבוע דברים | הנשמה רואה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבוע פרשת השבוע דברים: מה אנחנו היינו צריכים לראות ומה הנשמה רואה. כל זאת ועוד רק באתר הללויה :


פרשת השבוע מסעי - איך מנצחים
פרשת השבוע מסעי - איך מנצחים

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע והשבוע פרשת מסעי. איך מנצחים את האויבים? מפני חטאינו גלינו, ממה הגאן מוילנא היה לחוץ? ואיך נחה דעתו של הצר הרוסי כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע מטות - נדרים והגבלות
פרשת השבוע מטות - נדרים והגבלות

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. והשבוע פרשת מטות לשם מה צריך דנרים, נזירות וכו ואיך חוזרים לה' במבט אחד כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע פינחס - תשובה ברגע
פרשת השבוע פינחס - תשובה ברגע

ובני קורח לא מתו, הם אלא שהרימו את המחלוקת הם אלו שנתנו רוח גבית לאביהם ועזרו ליצור קמפיין נגד משה בעם ישראל וכיצד הם ראשי המחלוקת, לא מתו? כל זאת ועוד בשיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה:


פרשת השבוע בלק
פרשת השבוע בלק

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבת פרשת בלק. על אנשים פשוטים ומיוחסים. כל זאת ועוד רק באתר הללויה.


פרשת השבוע חוקת - ממי לקחת עצות
פרשת השבוע חוקת - ממי לקחת עצות

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבת פרשת השבוע חוקת. הסוד שבחוק, לתת מכל הלב גם למי שנגדך, וממי לא לקחת עצות לחיים טובים ומאושרים בדרך ה' כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע קורח - למה רק עכשיו
פרשת השבוע קורח - למה רק עכשיו

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע, והשבת פרשת קורח: שני מפורסמים, מדוע נזכר קורח רק עכשיו? ומדוע משה מתנשא? כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע שלח - בלי כוונה
פרשת השבוע שלח - בלי כוונה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן לפרשת השבוע. והשבת פרשת שלח. כוונה בלי מעשה או מעשה בלי כוונה, חיי הרוח וחיי החומר מתחברים בכניסה לארץ ישראל איך אפשר לחטוא כשרוצים רק רוחניות כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע בהעלותך - חוזרים למקור הברכה
פרשת השבוע בהעלותך - חוזרים למקור הברכה

מה עושים כשמאבדים את התאריך ? מה היא נקודת המקור ? ואיך כל זה קשור לפרנסת האדם ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע נשא - כוחות מעל הטבע
פרשת השבוע נשא - כוחות מעל הטבע

פרשת השבוע נשא - שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן. ההצלה שהגיעה בזכות שמירה על כשרות, איל ייתכן שבני ישראל לא הצליחו להרים פיזית את המשכן בעוד שבמצרים הם הרימו אבנים ענקיות במשקל כפול.  כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע במדבר - אוספים יהלומים
פרשת השבוע במדבר - אוספים יהלומים

פרשת השבוע במדבר. שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע - איך סופרים יהודים, מה באמת חשוב שגורם לזקנים לעמוד על הרגליים כ"כ הרבה שעות ואת מי שולחים לספור את בני ישראל כל זאת ועוד בשיעור שלפניכן צפייה מהנה


פרשת בחוקותי - עמלים בתורה
פרשת בחוקותי - עמלים בתורה

שיעור השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע. והשבוע פרשת בחוקותי. עמל התורה, אור החיים הקדוש גלות ורוחות הרשעים.


פרשת השבוע בהר - בתוקף הענווה
פרשת השבוע בהר - בתוקף הענווה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בענייני פרשת השבוע. והשבוע מה היא ענווה אמתית וכיצד ניתן לשתף אותה עם התוקף הנדרש מיהודי בקיום המצוות ואיך אברך מושפל מחלץ עגלה בשלג. כל זאת ועוד


פרשת השבוע אמור - כל אחד והספירה שלו
פרשת השבוע אמור - כל אחד והספירה שלו

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בענייני פרשת השבוע. והשבת פרשת אמור. ספירת העומר, יין שהפך למים,  וספרתם לכם... כל אחד והספירה שלו. כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע קדושים - הפרנסה של הקב"ה
פרשת השבוע קדושים - הפרנסה של הקב"ה

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע קדושים: מה שלומך? לא למנוע מהקב"ה את הפרנסה, מוסיפים קודש בעולם רק באתר הללויה


פרשת השבוע אחרי - התלהבות לדברים הנוכנים
פרשת השבוע אחרי - התלהבות לדברים הנוכנים

איך לאכול וכמה? עבודת ה' גם בדברים הגשמיים ביותר שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. פרשת אחרי .


פרשת השבוע מצורע - צרעת במתנה
פרשת השבוע מצורע - צרעת במתנה

כשתבואו אל הארץ תקבלו ... צרעת הבית? איזו ברכה מוזרה. שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה פרשת השבוע מצורע


פרשת תזריע - מה הרבי כן יודע?
פרשת תזריע - מה הרבי כן יודע?

שיעור השבועי של הרב ראובן כהן לפרשת תזריע.
והשבוע: מה הרבי כן יודע? ומתי צריך לגלות לו. מה שייך הכהן הטהור לטומאה, ומדוע לא מספיק תלמיד חכם כל זאת ועוד רק באתר הללויה:


פרשת שמיני - בין הטמא לטהור
פרשת שמיני - בין הטמא לטהור

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. השבת פרשת שמיני: השטח שבין המותר לאסור, סיפור על הבעש"ט, שבע, שמונה, טמא וטהור. רק באתר הללויה


פרשת השבוע צו - בשביל יהודי צריך להזיע
פרשת השבוע צו - בשביל יהודי צריך להזיע

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע והשבוע פרשת צו: כמה צריך להזיע בשביל יהודי, פושטים לבושים ולובשים חדשים ושוב פושטים, מדוע הכהן צריך להתפשט ושני טעמים לרש"י, כל זאת ועוד רק באתר הללויה


פרשת השבוע ויקרא - כלה ב 1000 רובל
פרשת השבוע ויקרא - כלה ב 1000 רובל

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. והשבוע: כלה ב - 1000 רובל, איך מתקנים טעויות שבין אדם לחברו. רק באתר הללויה: 


פרשת השבוע פקודי - גילוי לאחר הסתרה
פרשת השבוע פקודי - גילוי לאחר הסתרה

והשבוע פרשת פקודי: הכל מאת ה', הסתרה, התגלות, ופריץ אחד שלא עומד בניסיון הראשון.


פרשת השבוע ויקהל - מי ביקש ממך?
פרשת השבוע ויקהל - מי ביקש ממך?

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה.
והשבוע: אמונת חכמים, לעשות מעשים נגד ההיגיון רק כי משהוא אחר אמר, בעש"ט, מעשה העיזים במשכן.


פרשת השבוע כי תשא -
פרשת השבוע כי תשא -

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבוע: פרשת כי תשא: מתי מפסיקים להיות ענווים? איך זוכים לגילוי אליהו? למה צריך את שברי הלוחות אם יש לוחות חדשים?


פרשת השבוע תצווה - קמצן קדוש
פרשת השבוע תצווה - קמצן קדוש

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן בפרשת השבוע: והשבוע פרשת תצווה. מדוע נקבר התוספות יום טוב סמוך לגדר במקום בזוי, קמצן קדוש, מתן בסתר ועבודת הקודש.
 


פרשת השבוע תרומה -  מי בונה את בית המקדש
פרשת השבוע תרומה - מי בונה את בית המקדש

אהבת ישראל, זהב כסף ונחושת. ומי שותף לבניית בית המקדש?
זאת ועוד בשיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה.

 


פרשת השבוע משפטים - צריך להיות שם...
פרשת השבוע משפטים - צריך להיות שם...

פרשת השבוע משפטים עם הרב ראובן כהן באתר הללויה והשבת: צריך להיות שם בפועל, חי, טוב, ההמשך מקבלת התורה, וממה מכינים בורקס.

 


פרשת השבוע יתרו - איך יודעים שאוהבים
פרשת השבוע יתרו - איך יודעים שאוהבים

מתן תורה וקבלת התורה מתוך אחדות שלמה, מי ינצח במלחמה? ואיך יודעים שאוהבים? כל זאת ועוד בשיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה.


פרשת השבוע בא - בלי פחד!
פרשת השבוע בא - בלי פחד!

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. והשבת פרשת השבוע בא: בשליחות מי אנו הולכים? ולשם מה?! לא מפחדים בדרך.


פרשת השבוע בשלח - מתי נלחמים.
פרשת השבוע בשלח - מתי נלחמים.

שיעורו השבועי של הרב ראובן כהן באתר הללויה. והשבוע פרשת בשלח: שתי מלחמות באותה פרשה ותגובה שונה בכל אחת מהן, למה רבי אליעזר בוכה כל הזמן? ואיך מצליחים להרגיע אותו. כל זאת ועוד ...


פרשת השבוע וארא - הרב ראובן כהן
פרשת השבוע וארא - הרב ראובן כהן

שיעור חדש באתר הללויה של הרב ראובן כהן. והשבוע פרשת וארא: קצת על  קוזקים, סוס וחייל בודד שמנצחים את המערכה, חום קור צפרדעים ודם בעבודת ה'.מותנה ברכישת אות אחת (בעלות 6 ₪)


 

 


    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech