פרשת השבוע בראיה כללית .
 
הרב עוזיאל פרידמן
 
עובד בשיתוף עם מכון פוע"ה בבית ההוראה לעניני טהרה ופוריות.
 
רב בארגון "צהר".
 
סופר סת"ם ומשווק תשמישי קדושה.
 
לאתר הבית: מזוזה
 
לפניות בנושאים הלכתיים או ענייני פוריות וטהרת המשפחה
052-7500783
 
מדורי פרשת השבוע.
הכותבים בהללויה


  

תורת הנפש.
הרב מאור דוד כהן 

   
  

מראה כהן.
הרב ראובן כהן.

   
  

עיונים ופרפראות.
מר גבריאל תירוש

   
  פרשה פשוטה.
הרבנית לאה טנג'י.
   
  מזווית נשית.
גב' אורית לבב.
   
   
  

תורת משה.
הרב משה אביטל זצ"ל.

 

פרשת השבוע ניצבים - ערבות הדדית


פרשת השבוע נצבים קצרה בגודלה אבל גדולה באיכותה. בפרשה זו מופיעים יסודות חשובים ביותר על עם ישראל. בתחילת הפרשה כתוב אנחנו עוברים בבריתו של ה' א-להינו. לא כתוב שאנחנו כורתים איתו ברית, אלא הוא כורת איתנו. 
הברית בינו לבינינו אינו תלוי בבחירתנו, אלא נובע מבחירתנו על ידי הקב"ה. בניגוד לנח שנאמר בו שהוא צדיק תמים, אברהם נבחר ע"י הקב"ה לפני שמוזכרים מעשיו, הבחירה של הקב"ה באברהם ובעם ישראל אינו בגלל מעשינו. מכאן מאמר חז"ל "ישראל - אף על פי שחטא - ישראל הוא". הפרשה מתחילה במילים "אתם נצבים היום כֻּלכם", ובהמשך "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת...כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' א-להינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום". כלומר עם ישראל לדורותיו, בכל מצביו, ועם כל פרטיו נכלל בברית הזאת.

בהמשך הפרשה מוגדרת הערבות ההדדית שיש בעם ישראל "הנסתרות לה' א-להינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת". מכאן אמרו חז"ל "כל ישראל ערבים זה בזה" או בניסוח אחר " כל ישראל ערבים זה לזה". משני הנוסחים עולה שעם ישראל נחשב כגוף אחד המורכב מהרבה פרטים, וכל פרט משפיע על הכלל ועל כל הפרטים האחרים. מהגדרה זו נובעים כמה דברים:
1. ישנו חיוב לדאוג שכל יהודי יקיים מצוות, וכל עבירה שעושה יהודי נחשבת קצת כאילו אנחנו עשינו אותה.
2. ישנה אפשרות לכל יהודי להוציא את חבירו ידי חובת מצוה.
3. כל מצוה שנעשית על ידי הכלל היא חשובה יותר. לכן יש חשיבות להתפלל בצבור, וככל שהצבור גדול יותר המצוה גדולה יותר. כשהחזן חוזר על התפילה בקול הוא בעצם מתפלל את התפילה העיקרית, שהיא תפילת הצבור (עד כדי כך שיש בקהילות התימנים שאינם מתפללים תפילת לחש כלל).

בהמשך הפרשה כתוב "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא...ולא מעבר לים היא...כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו". התורה והמצוות קרובות אלינו מאד, אם רק נרצה ללמוד את התורה ולקיים את המצוות נוכל לעשות זאת. ע"י וידוי וחזרה בתשובה יש באפשרותנו לתקן את כל החטאים שעשינו ולהתחיל מחדש. יש באפשרותנו לקיים בקלות הרבה מצוות ולהתקרב אל הקב"ה. הדבר תלוי רק בנו. לכן התורה כותבת לנו בסוף הפרשה "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע...ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את ה' א-להיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך".

 


הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר

    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech