תורת משה על פרשת השבוע.

הרב משה אביטל ז"ל

 
מדורי פרשת השבוע.
הכותבים בהללויה


  

תורת הנפש.
הרב מאור דוד כהן 

   
  

מראה כהן.
הרב ראובן כהן.

   
  

עיונים ופרפראות.
מר גבריאל תירוש

   
  פרשה פשוטה.
הרבנית לאה טנג'י.
   
  מזווית נשית.
גב' אורית לבב.
   
   
  

תורת משה.
הרב משה אביטל זצ"ל.

 פרשת השבוע בא - חופש הבחירה
פרשת השבוע בא - חופש הבחירה

"ויאמר ה' אל משה, בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו". – לכאורה נראה "כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו" עומד בניגוד לזכות הבחירה שניתנת לאדם באשר הוא אדם- "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", כי יראת שמים נתונה לבחירתו של האדם...


פרשת השבוע כי תצא - עגלה ערופה
פרשת השבוע כי תצא - עגלה ערופה

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידיך ושבית שביו".  הפרשה ממשיכה בנושא המלחמה כשישנו הפסק בפרשת "עגלה ערופה", לומר לך: גם בהיותך במלחמה או בשעת הפוגה אל תזלזל בחיי אדם, ואם קרה שאדם ביקר בעיר עזב ונמצא מת אל תאמר: קרה. מה יכולתי לעשות? אלא התורה מחייבת את זקני העיר הקרובה לחלל לרחוץ ידם ולומר:"ידינו לא שפכו את הדם הזה".


פרשת השבוע שופטים - שוטרים
פרשת השבוע שופטים - שוטרים

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". סמיכות הפרשיות: למה נסמכה פרשת שופטים לפרשת ראה בנושא העליה לרגל?- לומר לך, אף על פי שאתה חייב לעלות לרגל לירושלים שלוש פעמים בשנה, ושם הכהנים, הלוויים המשרתים בבית המקדש ומדריכים את העם בתורת ה', אתה חייב למנות שופטים ושוטרים.פרשת השבוע כי תבוא - תמחה
פרשת השבוע כי תבוא - תמחה

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה". אומר "בעל הטורים" בעניין סמיכות הפרשיות: כתוב:לעיל מיניה "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח", וסמיך ליה "והיה כי תבוא אל הארץ"


פרשת השבוע ניצבים - ניצבים ושווים
פרשת השבוע ניצבים - ניצבים ושווים

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל". כאשר אתם ניצבים כולכם לפני ה' הרי אתם שווים לפניו וזה כאשר אתם מקבלים עליכם "לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו... למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלוקים".


פרשת השבוע וילך - לאן הולכים?
פרשת השבוע וילך - לאן הולכים?

פרשה זו שהיא הפרשה הקצרה ביותר נושאת בחובה הרבה גדולה. היא מציינת סיום תקופה- תקופת משה רבנו- ופותחת תקופה – תקופת יהושע בן נון. זו פרשה המביעה את דברי הפרידה היהודיים של משה "אל כל ישראל ואל כל אחד ואחד מישראל. זו פרשה של חילופי משמרות, אך המשך ההנהגה. התלמיד ממשיך דרכו של הרב- דרך התורה.


פרשת השבוע האזינו - האזינו
פרשת השבוע האזינו - האזינו

" האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי". הרמב"ן בפירושו על התורה אומר: והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת ונאמן, אומרת בבירור כל המוצאות אותנו בדברי הימים... וידוע כי כל זה נתקיים בנו ויהי כן.

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר

    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech