תורת הנפש בפרשת השבוע.
 
הרב מאור דוד כהן.
מתמחה בתורת הנפש, מרצה לחסידות. 
עונה לשאלות בהלכה ובעבודת השם באתר הללויה.
 
 לפניות במייל : contact@haleluya.info
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
פרשת השבוע תצוה - מה זה דעת?


מה זה דעת? ולמה לדעת? ואיך כל זה קשור עם הנשמה שלי.? הרב מאור דוד כהן על תורת הנפש הנלמדת מהפסוק "ואתה תצווה" שבראש פרשת השבוע הנוכחית תצווה. 

הקב"ה אומר למשה רבנו "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלייך שמן זית זך למאור להעלות נר תמיד" והיינו שמשה "יצווה" את בני ישראל שיתנו שמן זית מזוקק (מהגירגור הראשון של השמן, שלכן הוא נקרא שמן זך) כדי שאהרן יעלה נר תמיד במאור (במנורה).
ולכאורה, מדוע יש לצוות על כך את משה שיצווה את בני ישראל, ולמה הוא אומר ויקחו אלייך שמן זית זך? הרי זהו אהרן המדליק את המנורה.?
והביאור בזה בסוד העניינים, ובתורת הנפש : לכל יהודי יש נשמה טהורה ונקייה שלא חטאה ולא תחטא לעולם. ועליה אנו אומרים כל בוקר "אלוקי נשמה טהורה שנתת בי.. " . והיא חלק אלוקה ממעל ממש שכל חפצה ורצונה הוא להידבק באלוקות ולעשות טוב אמיתי ומוחלט ללא הפסק. אומנם הנשמה הזו ירדה לתוך גוף ולתוך הנפש הנמוכה יותר המחייה את הגוף ונקראת נפש בהמית. ולכן אנו אומרים בהמשך התפילה "אתה בראתה (כנגד עולם נמוך יותר שהנשמה ירדה בו הנקרא עולם הבריאה), אתה יצרתה (כנגד עולם עוד יותר נמוך בצמצום עצום, הנקרא עולם היצירה, ואתה נפחתה בי" (דבר המסמל על ירידתה לגוף החומרי והגס בטבעו, שכל מגמתו הוא לעסוק בענינים נמוכים וארציים, ובכל זה הנשמה האלורית הזו צריכה להאיר את החושך והערפל האלו ולנגן את מנגינתה האלוקית. ועל אף רעשי הרקע שמלאים בחריקות וצווחות ושאגות המסמלים את הקליפות שנמצאות בעולם הזה, היא צריכה להמשיך ולהאיר, ולנגן, וללחום במלחמת האור, עד כי החושך ידחה ממילא ועל רעשי חריקות הבלמים של הגוף תגבור השלווה העוצמתית והאין סופית של הנשמה.
אך כדי להצליח במשימה זו שהיא תכלית ירידת נשמת האדם לעולם, יש לאדם לרכוש את הידיעה העצומה והחשובה אודות נשמתו ותפקידה, ולהבינם ולהפנימם עד כי ילך בבטח בדרך האלוקית הזו גם בהיותו בגיא צלמוות, במקומות החושך וקליפות העולם הזה, ולא ירא רע כי ידע שגם כאן השם עמו ואדרבא עוד יותר מאשר למעלה, כי כאשר השם מתגלה בעולם הזה , לכל אשר יקראוהו באמת, אזי הדבר יהיה קרוב אליו מאוד, ובאמת לא ירא רע כי אם את השם לבדו. ואז יוכל לעשות ניגונים, ולהפוך חושך לאור, ולתבל מאכלים חריפים וחמוצים ולהפכם למאכלים ערבים, וכן הגוף והנשמה לא יתנגדו אחד לשני.
אומנם על מנת לחיות במצב מתוקן זה, או על כל פנים להתקרב אליו עוד ועוד, לזה צריך דעת. הדעת היא המפתח לכל רגשות האדם, כי כאשר האדם החכים או הבין דבר עדיין יכול הוא להישאר אדיש וחסר רגישות לדבר ההוא, והסיבה היא כי הדבר הזה לא נקשר בנפשו, ולא חדר ללבו, אלא נשאר בבחינת עניין תאורטי לגביו. ולמשל שאדם רוצה להפסיק לעשן, או להיות בשמחה, אם ידבר על כך או ילמד על כך, אך הדברים לא יחדרו אליו בעמקי נשמתו, יכול הוא להנהן ולהסכים לרעיונות ולערכים היפים יהיו אשר יהיו, אך לצאת בפועל למעשה , ולהרגיש את רוח הטהרה נושבת ברוחו, זאת לא יהיה, כל עוד חסרה הדעת. כי ללא מודעות עצמית פנימית שפירושה התקשרות והתחברות לאותו דבר (או למלחמה בו), לא יתעוררו רגשות של קירוב או ריחוק לדבר ההוא (דהיינו אהבה ויראה \ דחילו ורחימו, בשפת החסידות והקבלה). ולכן הדעת הוק קיום המידות וחיותן והוא כולל אהבה ויראה (כמבואר בתניא סוף פרק ג').
וכאשר אדם שלם במידותיו, או נמצא בעבודת התיקון הזו, נקרא זך וישר במידותיו, ובהכרח יש אצלו דעת גדולה יותר והתקשרות חזקה בדבר המביא אותו למידות אלו. וההתקשרות הפנימית ביותר באלוקות היא נקראת "מצווה". כי המצווה (מלשון צוותא וחיבור) היא יוצרת חיבור בין הקב"ה המצווה את המצווה והאין סופי לבין האיש המצווה במצווה והמוגבל, והמצוות הם רצונו הפנימי והאין סופי של הקב"ה, בין אם האדם מבין אותם או לא. וככל שלאדם יש מודעות לקיום המצוות, וככל שהמודעות חזקה וברורה יותר כך ממילא ההתקשרות והרגישות לאלוקות גדולה יותר והמידות הטובות איתנות יותר, וממילא השמחה גדולה יותר בגילוי עצום של נפש האלוקית, המאירה את כל חלקי העולם.
והנה הקב"ה נתן לאהרן הכהן להדליק את אש הלהבה הגדולה הנמצאת בנפשות כל אחד ואחת מאיתנו, כי גם היום אהרן מדליק את המנורה האלוקית שבבית המקדש הנמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, והוא אור הנשמה הטהורה הפורצת את כל הגדרים ככל שהשמן שבה זך יותר, אומנם עדיין אנו צריכים להכין את השמן והפתילות, וזאת על ידי קיום המצוות וגילוי הדעת וההתקשרות באלוקות.
ומי הוא הנותן בנו דעת להיות קשורים באלוקות, הנה זה משה האיש העניו מאוד מכל האדם, ורואה בכל אחד ואחת מאיתנו את הדרך להתגבר על המסכים והמונעים והמקטרגים, ומלמד כל אדם את השיר שלו ואת הניגון שלו, ומלמד כל אחד ואחת איך מגלים את בחינת הדעת וההתקשרות לאלוקות, ובכל דור נתן לנו הקב"ה רבי (ראש בני ישראל) שהוא בבינת התפשטות נשמתו של משה רבנו שבאותו דור, והוא מכי מעלת נשמות כולם, והוא מחבר את כולנו לאלוקות, ומזכיר לנו את מה לחזק ולזכור ואת מה לשכוח ולאבד, ומסביר זאת בדרך של טעם ודעתף עד כי הדבר נקלט היטב בפנימיות ואפשר ממש לחיות עם זה, וללכת עם זה ברחוב ולמכולת ולסופר. ולכן השם מצווה את משה ואומר לו "ואתה תצווה את בני ישראל" דהיינו אתה תפקידך לצוות ולחבר ולתת דעת בבני ישראל, ואז הם יקחו אלייך שמן זית זך, כלומר הם יעשו כדברייך ויתקנו מידותם, וירכשו מודעות ודעת, עד כי הדבר יקבע בליבם, בכדי שאפשר יהיה לאהרון להאיר בכזו עוצמה את אור נשמתם, עד שתהיה במנורה נר תמיד, מבוקר עד ערב, ובזה יוכל האדם להתגבר על כל מונע מאלוקות מבפנים ומחוץ, וישמח לבו בהשם שמחה גדולה ועצומה.
והנה בדורותינו אנו נתגלתה תורת החסידות וכל אחד ואחת יכול לדלות מים חיים מהבאר העמוקה הזו שנקראת חסידות ופנימיות התורה, ולטעות ממסתר צפונותיה של התורה ולקבל הבנות והשגות ולעבוד השם בשמחה גדולה, שמחה של מצווה ודעת ולהיות מוכנים ולעמוד הכן לקראת הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא במהרה בימינו תיכף ומיד ממש.הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :מותנה ברכישת אות אחת (בעלות 6 ₪)


 

 


    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech